top of page

Rehberlik

Drawing Face

Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturur. Bu dönemde çocuğun sağlığı ve beslenmesi kadar, aile ortamının ona sağladığı sevgi ve şefkat de son derece önemlidir. Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir başka nokta da, insanın gelişiminin tüm yönlerini destekleyebilecek bir sosyal ve fiziksel ortamdır. Bu dönemdeki yaşantılar onun gelecekteki hayata bakış açısını da önemli derecede etkiler.

Anaokulumuzda verdiğimiz eğitim ve çocuklarımıza sunduğumuz imkanlarla, onların doğuştan getirdikleri potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza, enerjilerini geliştirebilecek faaliyetlere yönelik en uygun ortamı sunuyoruz.

Okulumuzun rehberlik sevisi, çocuklarımızın gelişim ihtiyaçlarını ön plana alan ve içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan Gelişimsel Rehberlik Modelini esas alarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çocuklarımızın gelişimlerinin gerektirdiği yetileri en üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir. Problem odaklı değil gelişim odaklı çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklarımızın gelişimi aile-okul-çocuk üçgeninde değerlendirilerek problem oluşmadan gelişimlerinin desteklenmesi hedef alınmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları da temel alınmaktadır. Her öğrencimizin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik gelişimi kendine özgüdür. Bu nedenle rehberlik servisi tüm öğrencilerimizi hem grupları içinde hem de ayrı bir birey olarak tanımaya yönelik çalışmalar yapmakta ve gelişimlerini gözlemleyerek, gerekli tedbirleri alıp aile-okul-çocuk üçgeninde takipte etmektedir.

  • Bireysel aile görüşmeleri dönem başında siz ve çocuğunuzu daha yakından tanımak için gerçekleştirilir. Takip eden süreçte ise gelişim ve süreç değerlendirmeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak için düzenli veli görüşmeleri yapılır.

  • Ailelerin ihtiyaç duyduğu konular ile ilgili bireysel danışmanlık çalışmaları ve seminerler gerçekleştirilir.

 

Rehberlik hizmetlerimiz;
• Çocuklarımıza okula adaptasyon sürecinde yardımcı olmak.
• Çocuklarımızın gelişimlerini takip etmek.
• Çeşitli objektif ve projektif yöntemler ile çocuklarımızı değerlendirmek.
• Aile danışmanlığı.
• Gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri.

Rehberlik servisinde uygulanan testler;
• LOUISA DUSS
• PEABODY
• BİR İNSAN ÇİZ
• BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
• BENDER GESTALT 
• CAT
• BIEBER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

bottom of page