top of page

Eğitim Modelimiz

GEMS (Great Exploration in Math and Science)

Heyecan verici Fen-Doğa ve Matematik etkinlikleriyle, bu alanlardaki eğitimlerimizi daha keyifli hale getirmek ve çocuklarımızın yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla GEMS eğitim modelinden destek almaktayız.

GEMS, California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrence Hall of Science adlı fen merkezi tarafından oluşturulmuş ve sürekli geliştirilen bir programdır.

Programın amacı çocukların fen ve matematik alanındaki kavramları anlamalarını kolaylaştırmaktır.

Çocuklarımıza fen ve matematik konularına olumlu bakış açısını sağlamak, merak duygularını harekete geçirmek, bağımsız öğrenebilme ve eleştirel düşünebilme yetilerini geliştirmek GEMS modelinin en önemli özelliklerindendir.

Girl Painting in Art Class
High Scope

‘’Planlama-Çalışma-Hatırlama’’ faaliyetlerini içeren bu yaklaşımda, çocuklarımız seçtikleri kararları uygularlar ve planladıklarını yaparlar.

Çocuk kendi ilgi alanı içinde plan yapar ve bu planı uygular. Hatırlama sürecinde ise planını uygularken yapılan çalışmayı hatırlayarak yaptıklarını değerlendirme fırsatı olur. Böylece çocukların özgüvenleri ve sorumluluk duyguları artar ve bağımsızlık duyguları desteklenir.

Technology Class
Montessori

Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlamak ve çocuğun gelişimini destekleyen en uygun ortamı hazırlamaktır.

"Her çocuk özeldir" sözünden yola çıkan modelin kuramcısı Maria Montessori her çocuğun kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini vurgular.

Montessori yaklaşımı, çocuğu ruhsal ve fiziksel açımdan olumlu yönde etkileyen, çocuğun duygu, hareket ve dil eğitimine önem veren ve çocuğun ilköğretime hazır olmasına yönelik destekleyici etkinlikleri olan bir yaklaşımdır.

Boy Doodling
Scamper

Çocukların düşünme becerilerini geliştiren, hayal kurma ve alternatif düşünme yollarıyla, problemlerin üstesinden gelmelerine yönelik, kolay ve eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Bu yaklaşım çocuklara özgün düşünceler ortaya koyma şansı verir.

Girl Drawing
İlkokula Hazırlık Programı

Temel önceliklerimizden bir tanesi öğrencilerimizin anaokulu sonrası sürece iyi hazırlanmasıdır. Okulumuzda; çocukların gelişimi ve yaşamı sürecinde geçirecekleri aşamaları gözden geçirerek çocuğu bu sürece hazırlayan bir program uygulanmaktadır.

Raising Hands
bottom of page